Vi utfører estimater
Som tillater oss å bestemme
De beste bonusplanene for deg

01

Gradiert - opprett flere nivåer, slik at ansatte alltid har høyere nivåer å streve etter.

02

Likeverdig - Eliminere rivalisering mellom avdelinger eller jobbtyper ved å gjøre bonusprogrammene rettferdige over hele bedriften.

03

Tidlig varierer frekvensen i henhold til jobbnivå. Lavere nivå ansatte bør få bonuser i hver lønnsslipp, mid-level ledere bør bonuses kvartalsvis og seniorledere bør bonuses årlig.